چقدر می توانید تابعیت داشته باشید

تعداد 62 شهروندی در روسیه مجاز است که توسط ماده XNUMX قانون اساسی فدراسیون روسیه تنظیم شده است. قانون اساسی تابعیت چندگانه را منع نمی کند. در فقه هیچ اصطلاح متناظر وجود ندارد.

چه تعداد از شهروندی می تواند یک شخص داشته باشد؟

قوانین فدراسیون روسیه در تعداد شهروندی های به دست آمده شهروندان آن را محدود نمی کند. در اوکراین ممنوعیت گذرنامه دوم وجود دارد ، اما راه هایی برای دور زدن آن وجود دارد. در قزاقستان ، این منطقه با شدت بیشتری کنترل می شود.

چند تابعیت می توانید داشته باشید

چه تعداد از شهروندی در روسیه مجاز است؟

تعداد 62 شهروندی در روسیه مجاز است که توسط ماده 60 قانون اساسی فدراسیون روسیه تنظیم شده است. قانون اساسی تابعیت چندگانه را منع نمی کند. در فقه اصطلاح متناظر با آن وجود ندارد. روسها از آزادی کامل در انتخاب برخوردارند. اینکه فرد چه تعداد تابعیت داشته باشد ، بسته به خواسته ها و نیازهای خود ، شخصاً تصمیم می گیرد. تنها شرط ایالت این است که وضعیت جدید را حداکثر XNUMX روز بعد به سرویس مهاجرت گزارش دهد.

چند شهروندی در اوکراین می توانید داشته باشید؟

پاسخ به این سوال که چه تعداد شهروندی می تواند در اوکراین داشته باشد ، قاطع و بدون ابهام است - یکی ، اوکراینی. تابعیت چندگانه توسط قانون اساسی ایالت ممنوع است.

اما در این کشور ، چه تعداد تابعیت می توانید داشته باشید ، هر کس خودش تصمیم می گیرد. مجازات متخلفان به دلیل نداشتن رویه تقریباً غیرممکن است.

آیا داشتن 2 گذرنامه یا حتی تابعیت سه گانه امکان پذیر است - همه اینها به توانایی های شخص بستگی دارد. از این گذشته ، همه کشورها موظف نیستند که به اوکراین اطلاع دهند که شهروند این کشور گذرنامه دیگری دریافت کرده است.

باقی مانده است که جزئیات شهروندی را بررسی کنیم و از فرصت های جدیدی که ایجاد شده استفاده کنیم.

آیا داشتن دو تابعیت در قزاقستان امکان پذیر است؟

چه تعداد تابعیت می توانید در قزاقستان داشته باشید طبق قانون اساسی ، ماده 10 قانون اساسی ، تعیین شده است. متخلفین حق جریمه و اخراج دارند. اگر تابعیت قزاقستان را دارید ، تصمیم شما برای اخذ تابعیت باید مورد توجه و سنجش قرار گیرد. 

AAAA ADVISER به شما کمک می کند تا در پروژه های سرمایه گذاری در کشورهایی که علاقه مند به ورود افراد مستقل مالی هستند ، شرکت کنید. AAAA ADVISER نمایندگی مجاز برای برنامه های رسمی شهروندی بر اساس سرمایه گذاری توسط مهاجران است. در اینجا در مورد کلیه موارد اخذ اجازه اقامت یا تابعیت از طریق سرمایه گذاری راهنمایی و مشاوره تخصصی دریافت خواهید کرد.

  • با متخصص ما تماس بگیرید و ما همه گزینه های دریافت اجازه اقامت ، اقامت دائم و تابعیت دوم +79100007020 را به شما نشان خواهیم داد
  • از سایت کامل ما دیدن کنید: VNZ.SU

چند تابعیت می توانید داشته باشید ↑ چه تعداد تابعیت مجاز است ↑ چه تعداد تابعیت در روسیه مجاز است ↑ چه تعداد تابعیت در اوکراین مجاز است چه تعداد تابعیت در قزاقستان مجاز است  ↑ روسیه تابعیت مضاعف ↑ تابعیت دوگانه اوکراین ↑ تابعیت مضاعف قزاقستان ↑ تابعیت دوم روسیه ↑ تابعیت دوم اوکراین ↑ تابعیت دوم قزاقستان ↑ تابعیت مضاعف مجاز است ↑ تابعیت دوم مجاز است ↑ جریمه تابعیت مضاعف ↑ جریمه تابعیت دوم ↑