مجموعه: املاک و مستغلات سنت کیتس و نویس

محصولات: 39
 • سنت کیتس و نویس املاک و مستغلات LOT-KN19
  فروشنده
  تابعیت از طریق سرمایه گذاری
  قیمت مشترک
  $ 410,000.00
  قیمت تخفیف خورده
  $ 410,000.00
  قیمت مشترک
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • سنت کیتس و نویس املاک و مستغلات LOT-KN18
  فروشنده
  تابعیت از طریق سرمایه گذاری
  قیمت مشترک
  $ 700,000.00
  قیمت تخفیف خورده
  $ 700,000.00
  قیمت مشترک
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • سنت کیتس و نویس املاک و مستغلات LOT-KN17
  فروشنده
  تابعیت از طریق سرمایه گذاری
  قیمت مشترک
  $ 408,800.00
  قیمت تخفیف خورده
  $ 408,800.00
  قیمت مشترک
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • سنت کیتس و نویس املاک و مستغلات LOT-KN16
  فروشنده
  تابعیت از طریق سرمایه گذاری
  قیمت مشترک
  $ 220,000.00
  قیمت تخفیف خورده
  $ 220,000.00
  قیمت مشترک
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • سنت کیتس و نویس املاک و مستغلات LOT-KN15
  فروشنده
  تابعیت از طریق سرمایه گذاری
  قیمت مشترک
  $ 220,000.00
  قیمت تخفیف خورده
  $ 220,000.00
  قیمت مشترک
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • سنت کیتس و نویس املاک و مستغلات LOT-KN14
  فروشنده
  تابعیت از طریق سرمایه گذاری
  قیمت مشترک
  $ 200,000.00
  قیمت تخفیف خورده
  $ 200,000.00
  قیمت مشترک
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده