سیاست حمل و نقل

سیاست حمل و نقل

لغو و بازپرداخت

اگر پس از پرداخت، لغو آن ضروری است، لطفا با ما تماس بگیرید: Tگوشی ها: ۴۴۲۰۳۰۹۵۷۲۹۲+ پست الکترونیک: info@vnz.bz... لطفاً توجه داشته باشید که بازپرداخت فقط به کارتی انجام می شود که پرداخت با آن انجام شده است.